Διαστασιολόγηση Αυτόνομου συστήματος ενέργειας από ΑΠΕ

Θα έχετε ακούσει ότι τα αυτόνομα συστήματα είναι σημαντικό να σχεδιαστούν ειδικά για τις δικές σας ενεργειακές ανάγκες και όχι να γίνει επιλογή ενός τυποποιημένου συστήματος με περιορισμένες επιλογές.

ΦΒ σύστημαΓιατί όμως;

Ο κάθε ένας από εμάς έχει τις δικές του ιδιαίτερες ενεργειακές ανάγκες.

Η επιλογή του αυτόνομου συστήματος που έχει σχεδιαστεί και διαστασιολογηθεί ειδικά για τις αποκλειστικά δικές σας ανάγκες θα σας εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια αδιάλειπτη και οικολογική ενέργεια χωρίς κανένα προβληματισμό.

Παράλληλα είναι πιο οικονομική λύση μακροπρόθεσμα  διότι είναι σχεδιασμένη στα μέτρα σας και δεν θα απαιτούνται μελλοντικές αλλαγές ή προσθήκες.

Η επιλογή ενός συστήματος το οποίο δεν μελετήθηκε και δεν σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες σας, ενέχει πολλούς κινδύνους. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως εάν γίνει επιλογή μικρότερου συστήματος παραγωγής ενέργειας το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες καταναλώσεις ενέργειας και στις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιείτε, είτε θα μένετε από ρεύμα είτε θα απομυζάτε τις μπαταρίες καθημερινά, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους και συνεπώς προκαλώντας την πρόωρη αντικατάστασή τους. Στην περίπτωση που γίνει επιλογή συστήματος μεγαλύτερης παραγωγής ενέργειας (υπερδιαστασιολόγηση) το συνολικό κόστος αγοράς θα είναι αυξημένο σε σχέση με ένα σύστημα σχεδιασμένο βάσει των αναγκών σας.

Για την επιλογή ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος η καθοδήγηση από  έναν ειδικό είναι σημαντική καθώς θα μας προτείνει ένα σύστημα ποιοτικό και ασφαλές που θα καλύπτει  τις ενεργειακές μας ανάγκες με τον πιο συμφέροντα τρόπο και  δεν θα μένουμε ποτέ από ρεύμα!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>