Παραγωγή ηλιακής ενέργειας και εξοικονόμηση νερού

1.7MW floating solar power plant at Nishihira Pond 1Σε πολλές περιοχές της γης όπως στην Καλιφόρνια, την Αυστραλία και την Ιαπωνία υπάρχει έντονο πρόβλημα λειψυδρίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης νερού πολλές χώρες έχουν στραφεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε δεξαμενές νερού. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν ενέργεια ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την εξάτμιση νερού κατά 90%. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται νερό και παράλληλα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με σεβασμό στο περιβάλλον.

Στην πόλη Kasai της Ιαπωνίας έχουν τοποθετηθεί πάνω από 9.000 πλωτά φωτοβολταϊκά στην επιφάνεια δεξαμενής νερού.  Η ισχύς του συστήματος αυτού φτάνει τα 2,3 MW ενώ παράλληλα καλύπτεται το 40% της επιφάνειας της δεξαμενής. Αντίστοιχες εγκαταστάσεις υπάρχουν στην Καλιφόρνια και στην Αυστραλία τόσο για την εξοικονόμηση νερού όσο και για την ταυτόχρονη παραγωγή οικολογικής ενέργειας από τον ήλιο.

Το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και η εξεύρεση λύσεων για την εξοικονόμηση του είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως όταν επιτυγχάνεται παράλληλα η προστασία του περιβάλλοντος.

Source: www.renewableenergyworld.com

One comment to Παραγωγή ηλιακής ενέργειας και εξοικονόμηση νερού

 • Minwoo Kim (@inimarine)  says:

  All of floating solar power systems are wonderful ideas. And it’s very important to maintain effectively same direction and position on the water for floating solar plants. Because directional change of solar panels reduces electricity production. So floating solar plants also need the directional control mooring systems for their parked positions. Azimuth and position change of floating solar plants caused by wind, waves and external forces. Restoring Force Strengthened Mooring System for floating solar plants has been created in South Korea. This Mooring System generates Restoring Force immediately when floating solar plants are being rotated or moved on the water.

  In addition, you have to reduce vibration to install floating solar plants. Because, it can make micro-cracks to floating solar panels and the durability problem of floating solar plants. The risk of power loss in PV modules due to micro cracks is increasing.

  Vibrations caused by wind, waves and external forces. New Type Floating Body Stabilizer has been created in South Korea. The Floating Body Stabilizers generate drag force immediately when floating solar plants are being rolled, pitched and yawed on the water.

  Recently, Restoring Force Strengthened Mooring Systems and Floating Body Stabilizers have been used for floating solar plants in South Korea.

  You can see them in Ochang Dam natural reservoir, South Korea. I N I WORLD

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>