Παραγωγός του μήνα

Αυτόνομο σύστημαΚάθε μήνα αναφερόμαστε σε έναν από τους αρκετούς πλέον παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίοι αξιοποιούν την ενέργεια που τους παρέχει η φύση και παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα του κύριου Γιώργου στις Σποράδες έχει ισχύ 15,8 kW και η ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται σε μπαταρίες δίνοντας αδιάλειπτη ενέργεια όλο το 24ωρο. Το αυτόνομο σύστημα του κύριου Γιώργου είναι εγκατεστημένο στη μόνιμη κατοικία του και του εξασφαλίζει ανεξαρτησία από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>