Η μεγαλύτερη πτώση χρήσης άνθρακα στην ιστορία

Το 2015 είναι η χρονιά με τη μεγαλύτερη πτώση της χρήσης άνθρακα παγκοσμίως. Σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν μέχρι το Σεπτέμβριο σημειώθηκε πτώση της χρήσης άνθρακα σε ποσοστό 4,6%, το οποίο αντιστοιχεί σε 180 εκατομμύρια λιγότερους τόνους άνθρακα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιβαλλοντικής ομάδας της Greenpeace. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό που είχε καταγραφεί για το ίδιο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν ξεπερνούσε το 2,3%. Η μείωση της χρήσης του άνθρακα ως καύσιμο βοηθάει στην ελάττωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου, καθώς μειώνοντας τις εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μειώνουμε την υπερθέρμανσή του.

Στην Κίνα, που είναι υπεύθυνη περίπου για την μισή ποσότητα άνθρακα που καταναλώνεται παγκοσμίως, κατά τους μήνες αυτούς μειώθηκε η χρήση του άνθρακα κατά 4% και οι εισαγωγές σε άνθρακα κατά 31%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην στροφή της Κίνας στην πράσινη ενέργεια, με αποτέλεσμα, παρ’ όλο που οι ανάγκες της σε ενέργεια ολοένα και αυξάνονται, ένα μεγάλο τους ποσοστό καλύπτεται με τη βοήθεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως είπε και ένας αναλυτής του Bloomberg Intelligence στο Λονδίνο, «Όσο οι πολιτικοί παίρνουν στα σοβαρά την κλιματική αλλαγή, αναμένουμε να δούμε όλο και μεγαλύτερη πτώση άνθρακα, τόσο σε εξαγωγή από τα ορυχεία όσο και σε χρήση στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Πηγή http://www.bloomberg.com

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>