Το Λονδίνο αποκτά «πράσινα» λεωφορεία

Bio Bus London

Από το Μάρτιο του 2016 το ένα τρίτο των κόκκινων λεωφορείων του Λονδίνου θα αντικατασταθεί με «πράσινα» λεωφορεία, τα οποία θα κινούνται με «πράσινο» ντίζελ τύπου Β20. Το καύσιμο αυτό παράγεται από την ανάμιξη πετρελαίου κίνησης με ανανεώσιμο βιοντίζελ προερχόμενο αποκλειστικά από οργανικά απόβλητα και όχι από καλλιέργειες. Το βιοντίζελ αυτό θα παράγεται από ζωικό λίπος και από απόβλητα μαγειρικών ελαίων, τα οποία αντί να αποβάλλονται στο αποχετευτικό σύστημα, θα αξιοποιούνται κατάλληλα και ωφέλιμα. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μετά την αντικατάσταση αυτή, αναμένεται να φτάσει τους 21.000 τόνους ετησίως.

Αντίστοιχη προσπάθεια μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα είχε επιτευχθεί το 2013, όταν είχαν εξοικονομηθεί 48.000 τόνοι CO2, με την κυκλοφορία υβριδικών λεωφορείων. Ο στόλος των υβριδικών λεωφορείων ανέρχεται σε 1.500, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν 15 εξολοκλήρου ηλεκτρικά καθώς και υδρογονοκίνητα. Στον ήδη «πράσινο» αυτό στόλο θα προστεθούν το τρέχον έτος και τα λεωφορεία που θα κινούνται με το «πράσινο» ντίζελ, τα οποία εκτιμάται ότι θα εκπέμπουν 10% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος της πόλης, το Λονδίνο, ως παγκόσμια μητρόπολη, οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Η πόλη του Μπρίστολ ακολούθησε το παράδειγμα του Λονδίνου με τη δημιουργία στόλου «πράσινων» λεωφορείων και στα τέλη του 2014 παρουσίασε το Bio-bus (βιολογικό λεωφορείο), το οποίο λειτουργεί με φυσικό αέριο βιομεθανίου προερχόμενο από την επεξεργασία ανθρώπινων περιττωμάτων και υπολειμμάτων φαγητού.

Πηγή http://www.energyzine.co.uk/

 

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>